Scoren Met Energie is een initiatief van adviesbureau Penderfields in samenwerking met Rotterdam Sportsupport. Als stichting helpen wij bestuurders en vrijwilligers bij het verduurzamen van hun club met als speerpunt energiebesparing. De kosten van energie wegen namelijk zwaar op de exploitatie van de vereniging.

Achtergrond

Scoren met Energie is in 2009 gestart als initiatief van Gert-Jan Lammens en Martin van Berkel van Rotterdam Sportsupport en Penny Nugteren van adviesbureau Penderfields. We constateerden dat sportverenigingen het steeds vaker lastig vinden financieel het hoofd bovenwater te houden. En dat de energierekening zwaar drukt op de exploitatie. Dat is zonde: “steek energie in je sport en niet in je clubhuis”

Haalbaarheidsstudie

Ondersteund door de gemeente Rotterdam voerden Rotterdam Sportsupport en Penderfields een eerste haalbaarheidsonderzoek uit. 10 Rotterdamse verenigingen namen deel aan een pilot. Rotterdam Climate Initiative, Meer Met Minder, de Nederlandse Energie Maatschappij en Ecofys brachten expertise in over mogelijke maatregelen, best practices en financiering.

Uit deze eerste haalbaarheidsstudie bleek dat er veel te winnen was bij sportverenigingen:

  • Veel gebouwen uit de jaren ’70 een tijd waarin in de bouw nog geen aandacht werd besteed aan energiezuinigheid dus veel besparing mogelijk.
  • Uit de 10 energiescans bleek dat energie een grote kostenpost is, tot meer dan 20.000 euro per jaar. Dit is maar liefst 20% van de totale exploitatielast van een vereniging.
  • Verenigingen willen het goede voorbeeld geven aan leden. Bestuurders gaven aan de kennis die ze zouden opdoen tijdens het proces zeker wilde delen met hun leden.
  • Ook bleek dat het bestuurders ontbreekt aan tijd en specialistische kennis. De markt is groot en de materie complex.
  • Financiering van de maatregelen is een belangrijke voorwaarde om te starten, de meeste verenigingen hebben geen geld om te investeren in energiebesparing.

onze missie

ons team