1 januari 2013 | In de media

Duurzame Sportverenigingen in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft zich als taak gesteld om sportverenigingen te laten verduurzamen. Geen eenvoudige opdracht omdat sportclubs vaak niet over de middelen, mankracht en knowhow beschikken om hieraan invulling te geven. De gemeente realiseerde zich dat en biedt een helpende hand door een pakket duurzame maatregelen, energiemonitoring en financiering beschikbaar te stellen die sportverenigingen in staat stelt zowel te vergroenen als te bezuinigingen.

…..

Eerste fase

Om hier veranderng in te brengen is de stad gestart met Scoren met Energie om in eerste instantie een tiental verenigingen de helpende hand te bieden met verduurzamen en bezuinigen. De gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben aan de hand van getoonde interesse 10 verenigingen geselecteerd waarmee ze een samenwerking aangaan.

…..

Ondanks het prille stadium van het project zien Van Huffelen en Nugteren veel enethousiasme bij de verenigingen. Als de eerste fase succesvol wordt, zal het concept gemeentebreed worden uitgerold.

…..

Bron: Sportaccom 31 december 2013

Geïnspireerd? Mail dit resultaat door!