16 september 2016 | Nieuwsberichten

Screen Shot 2016-09-16 at 2.28.49 PMDe gemeente Molenwaard wil maatregelen nemen om de bestaande- woning- en gebouwenvoorraad te verduurzamen en hiermee een bijdrage te leveren aan de Europese doelstellingen voor CO2-reductie.

Hiertoe heeft de gemeenteraad recent ingestemd met de invoering van een duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren en een stimuleringsregeling voor non-profitorganisaties. Hiermee kunnen organisaties en non-profitorganisaties lenen met een rentetarief van 1,6%. Scoren met Energie werkt samen met de gemeente om alle sportverenigingen met een eigen accommodatie te ondersteunen met advies en hulp bij financiering en realisatie van de maatregelen.

Geïnspireerd? Mail dit resultaat door!