Scoren met Energie is een jonge organisatie die zich richt op het helpen van sportverenigingen om hun energielasten onder controle te krijgen. We werken samen met organisaties die hieraan een bijdrage kunnen leveren.  Scoren met Energie is een onafhankelijke stichting en heeft geen winstoogmerk.

Wat ons drijft

  • Wij geloven in de enorme maatschappelijke waarde van sportverenigingen en het belang om deze in stand te houden.
  • Wij geloven dat verenigingen in de nabije toekomst geen energielasten meer hoeven te hebben en zelfs energie kunnen leveren ten behoeve van een gezonde exploitatie en een nog sterkere maatschappelijke rol in hun wijk.
  • Wij geloven dat sportverenigingen een bijdrage kunnen leveren aan een meer efficiënte energievoorziening in Nederland wat bijdraagt aan de legitimatie, imago en identiteit van het grote aantal buitensportvoorzieningen.
  • Wij geloven dat sportverenigingen een belangrijke pijler zijn in de communicatie over energiebesparing naar leden en sponsoring/bedrijfsleven.

Ons team