18 augustus 2015 | Subsidie op maatregelen

In 2015 kunnen sportverenigingen voor het laatst gebruikmaken van de Regeling Teruggave Energiebelasting (EcoTax). Met het afschaffen van deze regeling wordt er op 1 januari 2016 tevens een nieuwe regeling opengesteld: de Subsidie Energiebesparing Sportverenigingen. Dankzij deze subsidieregeling kunnen sportverenigingen een subsidievoordeel ontvangen wanneer zij investeren in maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie.

De Subsidie Energiebesparing Sportverenigingen heeft als doel sportverenigingen te stimuleren om te investeren in energiebesparing en verduurzaming van sportaccommodaties. De nieuwe subsidieregeling kan enkel voorafgaand aan de investering worden aangevraagd; er wordt geen subsidie verstrekt voor al gedane energiebesparende of duurzame investeringen. Aanvullend kunnen verenigingen een laagrentende lening afsluiten via de Stichting Waarborgfonds Sport door een 100%  borgstelling.

Subsidiabele kosten en hoogte subsidie
De Subsidie Energiebesparing Sportverenigingen wordt in de tweede helft van 2015 gepubliceerd en in januari 2016 opengesteld. Op dit moment is nog niet concreet welke maatregelen precies in aanmerking komen voor subsidie. Aangenomen wordt dat de regeling veel overeenkomsten vertoont met de EIA, de fiscale regeling voor bedrijven die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie. In dit licht zal de Subsidie Energiebesparing Sportverenigingen onder andere kunnen worden benut wanneer sportverenigingen investeren in: zonnepanelen, zonneboilers, isolatiemateriaal en energiezuinige (LED) verlichting. Dit zijn slechts een paar voorbeelden.

De contouren van de regeling zijn als volgt:

Het subsidieplafond bedraagt € 6 miljoen;
De minimale investering bedraagt € 3.000 en de maximale investering € 125.000;
Het subsidiepercentage is 30% voor verenigingen en 15% voor stichtingen;
De energiescan komt in aanmerking voor subsidie tot een bedrag van € 500, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010;
Arbeidskosten zijn niet subsidiabel.
Het betreft een ontwerp-regeling. De definitieve subsidieregeling wordt op 1 september 2016 gepubliceerd

Bron: http://www.subsidiebureau-nederland.nl

Geïnspireerd? Mail dit resultaat door!